Pliki do pobrania

REKRUTACJA

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Formularz rekrutacyjny

Regulamin realizacji staży zawodowych oraz subsydiowanego zatrudnienia

ZATRUDNIENIE SUBSYDIOWANE

Załącznik nr 1 (do regulaminu) – Propozycja zatrudnienia

Załącznik nr 2 (do regulaminu) – Wniosek o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia

Załącznik nr 3 (do regulaminu) – Umowa w sprawie udzielenia pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia (wzór)

Załącznik nr 4 (do regulaminu) – Wniosek o zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem uczestnika objętego wsparciem w ramach zatrudnienia subsydiowanego

STAŻE

Załącznik nr 5 (do regulaminu) – Umowa o zorganizowanie stażu (wzór)

Załącznik nr 1 (do umowy stażowej) – Program stażu (wzór)

Załącznik nr 2 (do umowy stażowej) – Zaświadczenie Pracodawcy o wyliczonej wysokości wynagrodzenia opiekuna za czas opieki nad Stażystą

Załącznik nr 3 (do umowy stażowej) – Oświadczenie Pracodawcy (właściciela) o wyliczonej wysokości wynagrodzenia opiekuna za czas opieki nad Stażystą